Leasing pracowniczy

Leasing pracowniczy

Oszczędź koszty i formalności!

W przypadku leasingu pracowniczego oferujemy firmom kompetentnych, wykwalifikowanych pracowników do wykonywania konkretnych zadań – krótko- lub długoterminowo. Firma nie musi w tym celu tworzyć etatów i ponosić związanych z tym kosztów (jak ubezpieczenia społeczne), ponieważ to nasza agencja jest pracodawcą. Wynajmowany pracownik podpisuje umowę z nami, a to my gwarantujemy poprawność jego pracy i wykonania zadania. Cała odpowiedzialność spoczywa na nas.

Dysponujemy ogromną bazą pracowników i w każdej chwili możemy firmom dostarczyć odpowiednich wykonawców, niemal w każdej branży i dziedzinie.

Polecamy tę usługę zwłaszcza do prac doraźnych i intensywnych – gdy nagle i na określony czas potrzeba więcej pracowników, albo na czas zastępstw (zwolnienia lekarskie) lub w przypadku nagłej potrzeby specjalistów, dla których firma nie może stworzyć etatu (by nie przekroczyć ustawowych limitów).

Leasing pracowniczy w całości opiera się na Kodeksie pracy. Naszym klientom oszczędzamy formalności oraz kosztów – usługę leasingu wlicza się jako koszt prowadzonej działalności. Bez zbędnych formalności.

Tnij koszty, skorzystaj z naszego leasingu pracowników!
Zachęcamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów współpracy.